Privacy Statement

Cineville is het filmplatform van onafhankelijke filmtheaters in Nederland, die zich verenigd hebben in Vereniging Cineville (Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam, KVK: 34316723) om filmbezoek te stimuleren. De Vereniging Cineville is wat we bedoelen als we het over “wij” of “Cineville” hebben.

De Cineville Cadeaushop wordt aangeboden door Cineville. Je kan ons bereiken via klantenservice@cineville.nl.

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoons- en gebruikgegevens we verzamelen en hoe wij deze verwerken. Hierbij houden wij ons natuurlijk aan de in Nederland geldende regels over verwerking van persoonsgegevens en privacy.


Welke informatie wordt door Cineville verzameld?

Als je een bestelling plaatst in de Cineville Cadeaushop hebben we persoonsgegevens van je nodig, zoals je naam en adresgegevens. Ook vragen we naar je e-mailadres: hier wordt je aankoop, een digitaal product, naar toe verzonden en via deze weg houden we je op de hoogte van je bestelling. We slaan je e-mailadres alleen op voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief) als je ons daar expliciet toestemming voor geeft.

Voor de Cineville Cadeaushop werken we samen met Shopify, een Nederlands bedrijf dat onze infrastructuur host. Met Shopify hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de afspraken staan over hoe zij omgaan met onze gegevens. Wanneer je een bestelling plaatst in de Cineville Cadeaushop of onze website bezoekt, verzamelt en verwerkt Shopify persoons-, betaal- en gebruikgegevens. Meer informatie hierover vind je in het privacy statement van Shopify.

Bij algemeen gebruik van de website van de Cineville Cadeaushop vragen wij niet om persoonsgegevens, tenzij je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt per mail. We gebruiken je gegevens dan alleen voor zover dat nodig is en voor het doel waarvoor je ze met ons hebt gedeeld.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

Om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij jouw bezoek aan de Cineville Cadeaushop worden opgeslagen op het apparaat dat je op dat moment gebruikt, zoals je computer, tablet of smartphone. Dit zijn gebruikgegevens zoals je IP-adres, de browser waarmee je de website bezoekt en het besturingssysteem van je computer. Meer informatie over het gebruik van cookies door Shopify via de Cineville Cadeaushop vind je in het privacy statement van Shopify.

Blokkeren cookies
Je kunt je browser zo instellen dat er tijdens een volgend bezoek aan onze website geen cookies worden opgeslagen op jouw apparaat. Het kan dan gebeuren dat je niet alle mogelijkheden van onze website kunt gebruiken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) van de Cineville Cadeaushop.


Waar gebruiken we jouw informatie voor?

 • Om een (aankoop)overeenkomst met je te sluiten en deze uit te voeren;
 • Om je belangrijke berichten rondom je bestelling te kunnen sturen;
 • Om je onze digitale nieuwsbrief te kunnen sturen, wanneer jij nadrukkelijk hebt aangegeven deze te willen ontvangen;
 • Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om onze website en systemen te beveiligen.


Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Via ons kunnen derde partijen nooit aanbiedingen doen die niet over de Cineville Cadeaushop gaan.

Om nieuwe mensen te bereiken maken wij gebruik van de (marketing)diensten van derden, zoals bijvoorbeeld Instagram. Ook bij dit soort samenwerkingen delen wij geen persoonsgegevens.

Categorieën van ontvangers van gegevens
 • Betalingsprovider (Shopify Payments)
 • Hostingpartijen & technische partners (Shopify)
 • E-mail-providers (Helpscout, Mailchimp)

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om je bestelling te verwerken, tenzij je ons daar toestemming voor geeft. De precieze bewaartermijn verschilt per categorie persoonsgegevens:
 • Je contact- en adresgegevens bewaren we zo lang als het nodig is om je bestelling of retournering te verwerken. Wanneer je je bestelling hebt ontvangen en de herroepingstermijn van 14 dagen is verlopen, verwijderen we je gegevens uit ons systeem.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Cineville Cadeaushop, wordt je naam en e-mailadres bewaard totdat je je hiervoor hebt uitgeschreven. Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk middels de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.
 • Je betaalgegevens bewaren we zo lang als dat wettelijk verplicht is: tot zeven jaar na de laatste betaling aan ons.

Om het risico op misbruik van jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat toegang tot deze gegevens wordt afgeschermd. Je gebruikgegevens zijn geanonimiseerd en niet naar jou terug te leiden.

Inzien, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens wij van je hebben vastgelegd of als je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, dan heb je het recht om dat te doen. Neem hiervoor contact met ons op via klantenservice@cineville.nl of middels een brief naar Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam. Binnen vier weken reageren we op je verzoek.

Als je vervolgens op grond van het overzicht gegevens wilt laten corrigeren, aanvullen of verwijderen, dan kun je daarvoor opnieuw een verzoek indienen aan het hierboven vermelde adres. Wij reageren binnen vier weken op dit verzoek. Als wij besluiten je verzoek niet uit te voeren, zullen we aangeven waarom we dat niet doen.

Klachten
Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan horen wij dit graag, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. Je kunt ons per mail bereiken via klantenservice@cineville.nl.

Je hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, hiervoor verwijzen we je door naar hun website: autoriteitpersoonsgegevens.nl.